Advertenties
 WaalsWeekblad

Proefmaand
Lees een maand het Waals Weekblad gratis.
Stuur een mailtje naar 
   

 redactie@waalsweekblad.be

 

Bouwdatum van een onroerend goed


Bouwdatum van een onroerend goed
Amnestie voor bouwkundige overtredingen. Welk recht is van toepassing voor deze regularisatie(vergunning)?

In het stedenbouwkundig recht is de bouwdatum van een onroerend goed van belang omdat de bouwdatum bepalend is welke wetgeving moet worden toegepast en kan dus essentiële juridische gevolgen hebben. Gebouwen of constructies van voor 22 april 1962 (inwerkingtreding van de Stedenbouwwet) worden geacht te zijn vergund dus kunnen zonder noemenswaardige problemen worden geregulariseerd.
Daarnaast worden ook geacht vergund te zijn bepaalde gebouwen of constructies die gebouwd zijn vóór 1 maart 1998.  
Uiteraard zal de eigenaar wel een en ander moeten aantonen.


Welk recht bij aanvraag regularisatievergunning
De bouwdatum van een onroerend goed bepaalt welk recht van toepassing is bij de aanvraag van een regularisatievergunning.
Volgens het strafrecht dient de wet te worden toegepast die het gunstigst is voor de overtreder.
Bij stedenbouw betekent dat in de meeste gevallen de wet die van toepassing was op het tijdstip van de bouw.


Amnestie voor onroerend goed zonder vergunning
Dus het moment waarop een onroerend goed werd gebouwd, geeft aan of het in aanmerking komt voor de amnestieregeling voor eventuele  overtredingen of met andere woorden eenvoudig kan worden geregulariseerd.

Verjaring bouwkundige overtredingen
Het moment van de bouw is ook van belang voor bepaalde bouwkundige overtredingen met een verjaringstermijn van 10 jaar jaard, dus na 10 jaar legaal zijn door verjaring.

De bouwdatum van een goed is een feitelijke kwestie die aan de hand van elk rechtsmiddel kan worden aangetoond. De overheid beschikt over een discretionaire** beoordelingsbevoegdheid bij het onderzoek van de elementen die haar worden voorgelegd.


Bewijselementen bouwdatum  
Bepaalde bewijselementen worden systematisch aanvaard door de administratieve overheid.

1. kadastrale informatie: het kadaster is een fiscaal instrument dat geen enkele juridische implicatie heeft op het vlak van stedenbouw. De door de administratie van het kadaster erkende bouwdatum van een onroerend goed wordt systematisch aanvaard door de overheid;
2. oude luchtfoto’s: het Nationaal Geografisch Instituut beschikt over luchtfoto’s vanaf de jaren 1950 tot op vandaag. Op de website van het Waals Gewest vindt men tevens luchtfoto’s vanaf 1971 tot op heden.


Minder doorslaggevende bewijselementen bouwdatum

1. getuigenissen: getuigenissen van buurtbewoners worden soms aanvaard;

2. attesten van experts: indien die een approximatieve (geschatte) bouwdatum vermelden op basis van de gebruikte bouwelementen, kunnen ze ook worden aanvaard.

Mr. Gautier Beaujean
BVAvocats
Rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namen, +32 474 78 44 07
www.bvavocats.be
g.beaujean@bvavocats.be

** Een discretionaire bevoegdheid is in het bestuursrecht een bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.