Advertenties
 WaalsWeekblad

Proefmaand
Lees een maand het Waals Weekblad gratis.
Stuur een mailtje naar 
   

 redactie@waalsweekblad.be

 

BTW op onroerende werkzaamheden


BTW op onroerende werkzaamheden uitgevoerd door buitenlandse aannemers

Bij iedere verbouwing in België, groot of klein, loont het al wel eens de moeite om bij verschillende leveranciers offertes op te vragen. Door de Belgische loon- handicap kan het ook interessant zijn om over de landsgrens te kijken omdat daar vaak scherpere voorwaarden worden geboden.

 

Maar let op voor de fiscale en sociaal rechtelijke valkuilen!

 

  1. De BTW valkuil

Bij onroerende werkzaamheden staat er in zowel de Belgische als de Europese BTW regelgeving dat de BTW op deze werkzaamheden verschuldigd is in het land waar het onroerende goed gelegen is.

 

Bent U BTW-belastingplichtige die gehouden is periodieke BTW aangiften in te dienen dan wordt de BTW op deze diensten verlegd naar U als medecontractant en draagt U de BTW hierop af via uw eigen periodieke aangifte BTW.

 

Bent U niet-BTWplichtig/particulier dan bent U, als de werkzaamheden worden uitgevoerd aan uw in België gelegen onroerend goed, als eindgebruiker Belgische BTW verschuldigd.

 

Werkt U hiervoor met een Belgische aannemer dan rekent deze Belgische BTW op zijn facturen en draagt U de BTW dus af door voldoening van de facturen van uw aannemer.

 

Werkt U echter met een buitenlandse aannemer zonder Belgisch BTW nummer kan deze U geen BTW in rekening brengen. Let er zeker op dat deze aannemer U geen buitenlandse BTW in rekening brengt gezien er Belgische BTW verschuldigd is die de Belgische fiscus kan naheffen ongeacht U aan uw aannemer buitenlandse BTW heeft afgedragen.

 

Voor correcte afdracht van de BTW zijn er in dit geval twee mogelijkheden:

  1. De buitenlandse aannemer stelt een aansprakelijk vertegenwoordiger aan (een Belgische BTW belastingplichtige) welke de BTW zal afdragen.

  2. U als eindgebruiker dient een opgave in met kopie van de facturen bij het BTW controlekantoor bevoegd voor het gebied waar het onroerend goed gelegen is

 

Welke werkzaamheden worden beschouwd als onroerende werkzaamheden?

De eigenlijke werken:

1) het bouwen, verbouwen, het afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en

afbreken van een onroerend goed of een deel ervan ( bijvoorbeeld: werken uitgevoerd door

grondwerkers, metselaars, stukadoors, dakwerkers, schrijnwerkers,…)

2) de levering met plaatsing van een ‘ roerend goed dat door die plaatsing onroerend uit zijn

aard wordt’ ( bijvoorbeeld: de verankering van lichtreclames in de grond, het plaatsen van

inbouwhaarden en- cassettes, het leggen van vloeren, het plaatsen van ramen of deuren, enz.)

 

 

De oneigenlijke werken:

1) de levering ‘ met plaatsing ‘ van

- centrale verwarming, airconditioning

- sanitaire installatie,

- elektrische installatie,

- elektrische belinstallaties, brandalarmtoestellen, alarmtoestellen tegen diefstal, huistelefoon,

- opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten, meubels met een ingebouwde wasbak,

zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer wordt uitgerust,

- luiken en rolluiken aan de buitenkant van een gebouw,

- wand en vloerbekleding ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt

vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat gesneden volgens de afmetingen van de het

bedekken oppervlakte

2) het herstellen, onderhouden en reinigen van de goederen bedoeld onder punt 1 ( vb. het

onderhoud van de verwarmingsketel)

3) de terbeschikkingstelling van personeel het oog op het verrichten de hierboven bedoelde

handelingen

 

Het verlaagde BTW tarief van 6%

In België geldt er onder bepaalde voorwaarden een verlaagd tarief van 6% in plaats van 21% voor werkzaamheden in onroerende staat.

 

Om het verlaagde tarief te kunnen genieten dient er aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

  1. De handelingen moeten betrekking hebben op een woning die na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend of hoofdzakelijk als privé-woning wordt gebruikt

  2. De woning dient reeds 5 jaar in gebruik te zijn genomen

  3. Reinigings- en schoonmaakwerken zijn uitgesloten

 

De voorwaarde van punt 2) wordt vanaf 1 januari 2016 omgezet naar 10 jaar. Is uw woning nog geen 10 jaar stel dan dringende werkzaamheden niet uit gezien deze vanaf 2016 duurder zullen worden.

 

2) De Limosa aangifteplicht

Voor Belgische ondernemingen geldt er een aangifteplicht bij de sociale zekerheid bij elke nieuwe in- en uitdiensttreding van werknemers. Deze aangifteplicht wordt de Dimona aangifte genoemd en is in het leven geroepen om de overheid de mogelijkheid te bieden om te controleren of de rechten van werknemers en arbeidsvoorwaarden correct worden nageleefd.

 

Voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen heeft de Belgische overheid per 1 april 2007 een soortgelijke aangifteplicht ingevoerd indien deze op Belgisch grondgebied een tijdelijke opdracht komen uitvoeren. Deze aangifteplicht heeft de naam Limosa meegekregen.

 

Indien U dus met buitenlandse aannemers werkt dienen zij U een bewijs te kunnen voorleggen dat zij voldaan hebben aan de Limosa meldingsplicht (document L1).

 

Indien de aannemer dit bewijs niet kan voorleggen dient U dit als opdrachtgever te melden aan de overheid. Doet U dat niet dan loopt U als opdrachtgever het risico hiervoor een strafrechtelijke of administratieve sanctie op te lopen. De boetes variëren van € 1.800 tot € 18.000.

 

3) Conclusies

Heeft U bouw- of verbouwplannen en denkt U een koopje te hebben gedaan door met een buitenlandse aannemer in zee te gaan. Let dan op dat U dit achteraf niet duur te staan komt.

 

Controleer steeds de juiste toepassing van de BTW regelgeving vooraleer U de factuur voldoet. Vuistregel is, staat het onroerend goed op Belgisch grondgebied dan is er Belgische BTW in rekening te brengen.

 

Hou er rekening mee dat uw woning vanaf 2016 minstens 10 jaar oud dient te zijn om het verlaagde BTW tarief van 6% te kunnen genieten.

 

Heeft uw aannemer al zijn sociale verplichtingen nagekomen? Geen bewijs van Limosa melding betekent onmiddellijk de overheid op de hoogte stellen om torenhoge boetes te vermijden.

Chris Kruijssen
10 april 2015

 

Met dank aan Mr. Peter Soffers MFP en Ivan Verschueren BIBF, partners van WKGGroep met vestigingen in Antwerpen en Roosendaal.