Duurzaam toerisme (1)


Wallonië werkt aan duurzaam toerisme

 

Door Fons Jacobs

Wallonië-Brussel toerisme vzw (WBT) streeft naar verbetering van de kwaliteit van het Waalse toeristische aanbod in het kader van de eisen voor een duurzame ontwikkeling.
“Om dat te bereiken nemen zowel de overheid als de actoren op het terrein diverse initiatieven”, zegt perswoordvoerder Morgane Vander Linden van WBT aan ‘Waals Weekblad.’ In onze eerstvolgende publicaties gaan we dieper op dit veelzijdige onderwerp in.

 

Bij de kwaliteitsverbetering van het Waalse toeristische aanbod is het duurzame aspect primordiaal. Zoals de Wereldorganisatie voor Toerisme (WOT) beklemtoont, verstaat men onder duurzaam toerisme ‘een toerisme dat ten volle rekening houdt met de huidige en toekomstige impact op het milieu en op economisch en sociaal vlak, en dat tegelijk beantwoordt aan de behoeftes van bezoekers, professionals, het milieu en de gemeenschappen die gastheer zijn.’

 

Hart van Europa
In het hart van Europa biedt het Waalse Gewest bezoekers een overvloed van mogelijkheden en ontdekkingen in die geest. Morgane Vander Linden: “Zowel in steden, landelijke zones of grote bosmassieven is het ecologische en duurzame aspect een van de hoofdelementen waarvoor dienstverleners en lokale overheden hun krachten hebben gebundeld.”

 

Vier thema’s
De initiatieven die ondernomen worden in Wallonië spitsen zich toe op vier thema’s. Een eerste is de valorisatie van
de wouden, natuurparken en natuurreservaten en uitzonderlijke tuinen. Het logiesnetwerk kende van zijn kant de jongste jaren een positieve evolutie naar duurzame ontwikkeling. De  verschillende initiatieven vertalen zich onder meer op het niveau van de sensibilisering van de toeristen voor de ecologie en de ontwikkeling van groene seminaries. Ook de toeristische vrijetijdsactiviteiten dragen hun steentje bij met een waaier interessante ideeën die een duurzame visie toevoegen aan de originele ervaring.
Wallonië is ook een gastronomieland. De kwaliteit van de lokale– en streekproducten hoeft niet meer bewezen te worden. En om de bezienswaardigheden van het Gewest te ontdekken, heeft de bezoeker een uitgebreid aanbod van milieuvriendelijke verplaatsingsmogelijkheden ter beschikking.

 

Kwaliteitsvolle bestemming
Duurzame ontwikkeling is voortaan aanwezig in vele vormen, soms waar men ze helemaal niet verwacht.
“Duurzaamheid is een dimensie geworden waar men niet meer omheen kan, wil men een coherente politiek ontwikkelen voor de sectoren die direct of indirect verband houden met toerisme”, betoogt Vander Linden. “Als kwaliteitsvolle toeristische bestemming kan Wallonië niet achterwege blijven.” Dankzij een samenwerking tussen dienstverleners, lokale overheden, de regering en uiteraard de toeristen, heeft het Gewest de uitdaging succesvol aangepakt. 
In volgende edities van de ‘Waalse Week’ ontdekt de lezer een overzicht van diverse initiatieven die werden genomen om de duurzame ontwikkeling in de deelsectoren te stimuleren.

 

Negatieve impact
In de loop van de laatste decennia heeft het massatoerisme heel wat negatieve impact gehad op het milieu.
Achteruitgang van de flora en fauna, watervervuiling, overal vuilnis… zijn maar een paar voorbeelden. Als antwoord op deze aanvallen op de natuur – die echter door het publiek doorgaans niet als dusdanig worden ervaren – hebben professionals uit de sector een vorm van toerisme uitgedacht die het erfgoed van de plaatsen die bezocht worden door het publiek, respecteert en valoriseert. Ook de lokale bevolking werd uitgenodigd om deel te nemen aan het initiatief. Dat is wat men duurzaam toerisme noemt.


Wallonië heeft deze trend beantwoord door het bevoordelen van initiatieven op het gebied van duurzaam toerisme. Zowel op het gebied van locatie, logies, activiteiten of mobiliteit, zal het milieubewuste publiek dat onze charmante streek bezoekt, een aanbod vinden dat aangepast is aan zijn verwachtingen.

 

Serie: Duurzaam toerisme in Wallonië
Inleiding  2 Wallonië koestert zijn wouden 3 Natuurparken, tuinen, picknicks Labels zeggen waar logies voor staan 5 Meer milieuvriendelijke hotels 6 Te gast in Waals moois 7 Zwerven langs milieubewust toerisme