Advertenties
 WaalsWeekblad

Proefmaand
Lees een maand het Waals Weekblad gratis.
Stuur een mailtje naar 
   

 redactie@waalsweekblad.be

 

Een goed boekhouder verdient zichzelf terug


Een goed boekhouder verdient zichzelf terug

Vorige week belde mij iemand die vond dat hij wel veel belasting moest betalen. Alhoewel ik geen boekhouder ben en zeker geen fiscalist werd me toch al snel duidelijk dat zijn boekhouder er een rommeltje van had gemaakt. Het ging niet alleen over de personenbelasting maar de persoon in kwestie, die een klein hotel heeft, betaalde ook te veel btw terwijl ook zijn afdrachten sociale bijdragen niet juist waren.


Samen met Ivan Verschueren en Peter Soffers van WKG Groep zet ik een aantal zaken op een rijtje.

Waar werken we voor?

Administratief inboekwerk is geen hoofddoel
Om te vermijden dat we enkel maar hard werken om de schatkist te spijzen is een tijdige degelijke advisering en begeleiding noodzakelijk.

Er zijn vele gevallen bekend waarbij men, nadat het fiscale jaar reeds verstreken is, geconfronteerd wordt met zowel de belastingafrekening als een naheffing van sociale bijdrage.


Omdat de winsten uit het verleden geen garantie biedt op winsten in de toekomst en de belastingheffing en naheffing van sociale bijdragen zich steeds in de toekomst afspeelt kan dit soms tot schrijnende situaties leiden.

De taak van een degelijke boekhouder/fiscalist is het voorzien van het juiste advies op het juiste moment. Het louter administratieve inboekwerk, wat de meeste kantoren nu doen, is niet het hoofddoel.


Aandachtspunten


BTW is boetebelasting

Onjuiste aangifte leidt tot boete
In België kennen we een complex systeem van verscheidene BTW regimes en tarieven.
BTW staat bekend als een boetebelasting. Hiermee bedoelen we dat het niet correct toepassen van de juiste BTW regelgeving aanleiding geeft tot het opleggen van een boete.
Het gaat zo ver dat zelfs in een situatie dat U de schatkist geen euro ontneemt U toch een boete kan opgelegd worden wegens foutieve toepassing van de regelgeving.

Een voorbeeld hiervan is de toepassing van de verleggingsregeling voor werkzaamheden onroerende staat (zie eerdere column). Indien U BTW belastingplichtige bent en U in uw zaak onroerende werkzaamheden laat uitvoeren dan dient uw aannemer de BTW naar U te verleggen als zijnde de medecontractant. Op de factuur zelf staat geen BTW, deze dient U namelijk via uw eigen aangifte BTW af te dragen en terug te vorderen. In deze situatie zou dit 100% afdragen en 100% terugvorderen zijn. Dus onder aan de streep een nuloperatie.
Indien echter U deze verlegging niet toepast en dus geen BTW afdraagt en terugvordert krijgt U toch een boete tussen 10 en 50% over de niet-afgedragen BTW.
Gezien er bij verbouwingswerken meestal grote bedragen gemoeid gaan kan de rekening hoog oplopen


Aftrekbare kosten

Zowel in een vennootschapsvorm als bij een éénmanszaak zijn de kosten aftrekbaar indien ze gemaakt werden om belastbare inkomsten te verkrijgen.

Niet altijd worden hierbij alle mogelijkheden benut. Denken we bijvoorbeeld aan de fiscale mogelijkheden van pensioenopbouw. Wat met de woning die (deels) beroepsmatig wordt gebruikt. De auto, hoe zit dit met de fiscale behandeling, kan ik alle kosten hiervan inbrengen?


Sociale bijdragen

De sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen als zelfstandige waarbij er in het werkjaar voorlopige sociale bijdragen in rekening worden gebracht.
De vraag die hierbij gesteld dient te worden is betaal ik nu wel genoeg?
De eindafrekening van de verschuldigde sociale bijdragen over de inkomsten van het jaar X zal pas komen in het jaar X+2.
Indien er in het jaar X dus te weinig voorlopige bijdragen zijn betaald kan dit dus nare gevolgen hebben als de eindafrekening in de bus valt.
Beter dat U in het jaar X dus een vrijwillige extra storting doet gezien deze tevens aftrekbaar is in uw aangifte personenbelasting
De taak dit op te volgen hoort toe aan uw boekhouder die U dient te informeren.


Ondernemingsvormen

Werken in de vorm van een rechtspersoon biedt fiscaal meer voordelen en betere sturinfgsmogelijkheden
Bent U wel in de juiste ondernemingsvorm aan het werk? Te lang doorwerken in een éénmanszaak is nefast voor de eindafrekening personenbelasting en sociale bijdragen.

Werken in de vorm van een rechtspersoon biedt fiscaal meer voordelen en betere sturingsmogelijkheden.

Afhankelijk van de situatie (kapitaalbehoefte, bescherming privé patrimonium, aandeelhouders,…) kan de geschikte rechtsvorm gekozen worden.


Chris Kruijssen

18 november 2016

Met dank aan Ivan Verschueren en Mr. Peter Soffers MFP van WKG Groep.

Hebt u vragen naar aanleiding van deze column: Ivan Verschueren zal uw vragen graag beantwoorden telefoon: 0032 (0)3 6600720 of e-mail