Advertenties
 WaalsWeekblad

Proefmaand
Lees een maand het Waals Weekblad gratis.
Stuur een mailtje naar 
   

 redactie@waalsweekblad.be

 

Regularisatie van chalet in de Ardennen


Regularisatie van chalet in de Ardennen
Tal van chalets en andere onroerende goederen in de Ardennen zijn gebouwd zonder stedenbouwkundige vergunning. Ze worden dus als illegaal beschouwd en verliezen daardoor een groot deel van hun waarde.
 

Hier enkele tips om een regularisatie gemakkelijker te bereiken:

1.    Is er een proces-verbaal voor de overtreding opgesteld?

Indien er na 28 juni 2007 een proces-verbaal is opgemaakt dan kan geen regularisatie aanvraag worden ingediend als er vonnis is gewezen of een schikking is getroffen.

Als een proces-verbaal werd doorgestuurd vóór 28 juni 2007, dan kan een administratieve regularisatieaanvraag worden ingediend zonder een vonnis of een schikking af te wachten.

2.     Wanneer werd het chalet gebouwd of verbouwd?

Gebouwen die zijn opgetrokken vóór 21 april 1962 kunnen als rechtmatig worden beschouwd. De oprichtingsdatum kan worden bewezen met alle middelen van recht, b.v. foto’s, getuigenissen (alhoewel die vaak niet afdoende worden beschouwd), akten, facturen, enz. Het Nationaal Geografisch Instituut (“NGI”) in Brussel kan heel nuttig zijn. Het NGI beschikt over historische luchtfoto’s waar het goed eventueel op gezien kan worden.

3.     Wanneer is het plan van aanleg in werking getreden?

De plannen van aanleg zijn gewestelijke stedenbouwkundige plannen die de bestemming van een terrein vaststellen. De plannen van aanleg werden over het algemeen in de jaren 80 goedgekeurd.

Als een chalet werd gebouwd na 21 april 1962 maar vóór het in werking treden van het plan van aanleg, dan is er een regularisatie vergunning nodig. In dit geval zijn de voorschriften van het plan van aanleg niet van toepassing.

Dit vergemakkelijkt de regularisatie want de overheid heeft een grotere marge van appreciatie. De regularisatie kan zich daarom beperken tot het toetsen van het chalet aan de “goede ruimtelijke ordening” zonder rekening te houden met de verboden van de plannen van aanleg.

Onwettige chalets zijn vaak in agrarisch of bosgebied gelegen, zones waar chalets niet worden toegestaan.

4.     In welke zone van het plan van aanleg is het goed gelegen?

Als het goed gebouwd werd na het in werking treden van het plan van aanleg, dan is dit plan van aanleg van toepassing. Chalets zijn doorgaans niet gelegen in een woonzone maar in agrarisch of bosgebied dus in een zone die daarvoor niet is bestemd. In dit geval kan de regularisatie enkel worden verkregen indien de overheid af wil wijken van het plan van aanleg. Niet enkel de toestemming van de gemeente wordt vereist maar ook die van het Waals gewest. Mogelijkheden om af te wijken worden door de wetgever precies omschreven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een regularisatie van een verbouwing van een gebouw dat wel vergund was of om uitbreiding voor toeristische of economische redenen.


26 maart 2015
Mr. Gautier Beaujean
BVAvocats
Rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namen, +32 474 78 44 07
www.bvavocats.be
g.beaujean@bvavocats.be