Advertenties
 WaalsWeekblad

Proefmaand
Lees een maand het Waals Weekblad gratis.
Stuur een mailtje naar 
   

 redactie@waalsweekblad.be

 

Regulariseren is juridische mogellijkheden kennen


Regulariseren is de juridische mogelijkheden kennen

Chalet in bosgebied in Maboge geregulariseerd

Veel gemeenten kennen onvoldoende de juridische mogelijkheden om hun burgers alsnog de benodigde vergunning te kunnen verstrekken indien hun onroerend goed geen of onvoldoende vergunning heeft.

Het chalet, waarover vorige week al werd geschreven, werd alsnog geregularisserd omdat advocaat Gautier Beaujean de juiste juridische argumenten wist aan te dragen en daardoor ook een dure gang naar de rechter wist te voorkomen,
Het ging weliswaar niet zonder slag of stoot. Maar het is natuurlijk ook wel een 'beetje raar' dat er in de directe omgeving van het chalet huizen en gebouwen staan, eveneens ook in de boszone, die wel volgens de regels zijn (gebouwd) vóór de aanname van het plan van aanleg.

Gemeenten kennen juridische mogelijkheden onvoldoende
Het bleek dat de gemeente best bereid was om te regulariseren maar de juridische oplossing niet kende om dat te doen. Bij veel gemeenten is onvoldoende kennis aanwezig van de wet op het gebied van stedebouw.

Nadat Beaujean de eigenaren van het chalet had gesproken heeft hij contact opgenomen met de afdeling urbanisme van de gemeente La Roche-en-Ardenne.

Regulariseren is de juridische mogelijkheden kennen
Dat een bijna onmogelijk geachte regularisatie van een “clandestien” chalet in Maboge toch nog geregulariseerd kon worden ingeschreven is niet bepaald een eenvoudige zaak geweest. Ook voor advocaat Gautier Beaujean, specialist op het gebied van stedenbouw, was het niet een “appeltje eitje”. Door goed overleg met de gemeente en met kennis van zaken heeft Beaujean een heel vriendelijke oplossing gevonden. Een oplossing zonder gang naar de rechter!


Zwarte vlek op plan van aanleg
Oude foto’s waren niet genoeg, maar het feit dat een zwarte vlek op het plan van aanleg stond en dat die vlek overeenkwam met de plaats waar het chalet staat, werd, in tweede instantie, door de gemeente voldoende geacht om te regulariseren.
Gezien het plan van aanleg en de inschrijving als bosgebied was het inderdaad (bijna) onmogelijk om te regulariseren.
Men moet dus bewijzen dat het plan van aanleg niet van toepassing was door bijvoorbeeld aan te tonen dat het goed opgericht werd vóór de inwerking- treding van het plan van aanleg.


Brief gemeente La Roche-en-Ardenne
De gemeente schreef vervolgens een brief naar de eigenaren om te zeggen dat ze bereid was om te regulariseren. Weliswaar onder voorbehoud van de verschillende adviezen die bij diverse instanties, zoals de brandweer, moesten worden ingewonnen.


De gemeente legde verschillende voorwaarden op voor de regularisatie. Zo moest o.a. de weg vernieuwd worden in verband met de toegankelijkheid voor de brandweer. Ook moest er een servituut, erfdienstbaarheid, op de weg worden gevestigd in verband met het recht van doorgang voor de omwonenden. De  bestemming van het chalet is alleen tweede residentie dus geen permanente bewoning. Ook moest er een eigen (individuele) septic tank komen.

Een architect heeft vervolgens nieuwe tekeningen gemaakt en de regularisatie aanvraag ingediend.

Negatief advies Waals gewest
Gedurende de regularisatieprocedure heeft het Waals gewest (Arlon) een negatief advies afgegeven kortom met de reden dat het chalet in een bosgebied is gelegen. 
Beaujean moest dus een nieuwe juridische nota schrijven aangaande de bevoegdheid van de gewestelijk ambtenaar. Dit was raak want deze bedacht zich en geeft een positief advies af.


Buurman
Een buurman had ook een bezwaarschrift bij de gemeente La Roche-en-Ardenne ingediend gedurende het openbaar onderzoek. Kennelijk was dat bezwaarschrift onvoldoende onderbouwd  en werd dit bezwaarschrift door de gemeente La Roche-en-Ardenne afgewezen.
 
In de praktijk komt het er vaak op neer om de gemeente van de juiste argumenten en juridische mogelijkheden te bedienen. Werk van specialisten.

Chris Kruijssen
30 september 2016


Met dank aan Gautier Beaujean, partner in BVAvocats in Namen

Hebt u vragen naar aanleiding van deze column: Advocaat Gautier Beaujean, tweetalig, zal graag uw vragen beantwoorden (direct nummer) 0474 784407 of email