Advertenties
 WaalsWeekblad

Proefmaand
Lees een maand het Waals Weekblad gratis.
Stuur een mailtje naar 
   

 redactie@waalsweekblad.be

 

Verkeersregels in de Waalse bossen


Aparte verkeersregels voor de Waalse bossen 

De Ardeense bossen zijn voor veel mensen dé trekpleister.

Toch kennen slechts weinig mensen de regels die moeten worden nageleefd tijdens een 'verblijf' in het bos.


In België wordt de wegcode goedgekeurd door de federale overheid. De code is van toepassing in bossen en wouden indien de gewestelijke wetgever geen andere regel heeft goedgekeurd.

 

Federale en gewestelijk overheid

In Wallonië was de wetgever van mening dat de federale regels van de Wegcode het niet mogelijk maakten om de drie functies van het bos op efficiënte wijze met elkaar te verzoenen:

  • de economische functie, die te maken heeft met de exploitatie van het bos;

  • de toeristische functie, in de vorm van recreatie (MTB, wandelen, enz.);

  • de milieufunctie, die gepaard gaat met de bescherming van ecosystemen.

 

De Waalse overheid keurde dan ook een decreet goed zodat al die doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

 

Beperkingen voor fietsers en voetgangers

Het decreet stelt dat er in de bossen drie soorten wegen zijn:
 

  1. de verharde weg (voor Vlamingen: de baan) voor het verkeer opengestelde weg met een koolwaterstofhoudende, gebetonneerde of geplaveide bedekking, waarvan de ondergrond aangelegd is voor het verkeer van voertuigen in het algemeen;

  2. de onverharde weg, voor het verkeer opengestelde weg uit aarde of een steenlaag, die breder is dan een pad en die niet bestemd is voor het verkeer van voertuigen in het algemeen;

  3. het pad, smalle, voor het verkeer opengestelde weg waarvan de breedte minder is dan één meter en voor voetgangersverkeer de breedte niet overschrijdt.

 

Hoe storender des te meer beperking

Het basisprincipe is het volgende: hoe storender het vervoermiddel wordt geacht, des te sterker de toegang wordt beperkt. Behoudens uitzonderingen moeten:

 

  • motorvoertuigen op de verharde wegen (banen) rijden;

  • fietsers, skiërs en geleiders van trek-, last- of rijdieren en vee de banen en wegen gebruiken;

  • mogen voetgangers zich op de banen, wegen en paden begeven.

 

Mountainbiken

Mountainbiken is dan ook verboden op de paden terwijl wandelaars verharde en onverharde wegen en paden niet mogen verlaten.
Wie die bepalingen overtreedt, riskeert een strafrechtelijke boete maar zo erg is het doorgaans niet voor wandelaars.

 

En wat met een quad of Segway
Steeds meer hoteleigenaars bieden hun gasten de mogelijkheid aan om de Waalse bossen te verkennen met een terreinsegway of quad.
Het gebruik van de quad is natuurlijk verboden op de wegen en op de paden. De juridische situatie van de Segway is minder duidelijk. Bij gebrek aan een duidelijke tekst hierover, beschouwt de Waalse administratie van Natuur (de zogenaamde DNF) de Segway op dit moment als een ‘motorvoertuig’.
De Segway mag dan ook niet in de bossen op de wegen, noch op de paden worden gebruikt. Die interpretatie druist evenwel in tegen die van de federale wetgever – die erop van toepassing is bij ontstentenis van een tekst – die stelt dat de Segway geen motorvoertuig is.

We kunnen dan ook stellen dat toeristen die met een Segway over de wegen rijden niet kunnen worden bestraft indien de administratie beslist ze te vervolgen.

Deze stelling is echter niet van toepassing voor de paden omdat de Waalse wetgever een definitie heeft gegeven van de voetganger. Luidens artikel 3, 17 ° van het Bosdecreet is de voetganger iedere persoon die zich te voet verplaatst of iedere persoon met beperkte beweeglijkheid die zich in een rolstoel verplaatst en wielrijders van minder dan 9 jaar oud. De Segway mag dus niet de paden betreden.


Deze column is tot stand gekomen met medewerking van Maître Gautier Beaujean  partner in BVAvocats.

 

Chris Kruijssen
29 april 2016